સુરત પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 2024, Check Your Status

સરકારી યોજનાઓના સમાચાર મેળવવા માટે Whatsapp પર કનેક્ટ કરો - Join Now
Follow us Google News - Latest News

સુરત પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 2024 સુધીમાં તમામ ગરીબોને ઘર આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે “પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના” (PMAY) શરૂ કરી છે. આ યોજના ભારત સરકારની મહત્વાકાંક્ષી યોજના છે, જેના હેઠળ દેશના તમામ ગરીબોને કાયમી મકાનો આપવામાં આવશે.

સુરત પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ડ્રો -યોજનાના મુખ્ય મુદ્દાઓ:

યોજના હેઠળ 2.95 કરોડ મકાનો બનાવવામાં આવશે.
આ મકાનો ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોમાં બાંધવામાં આવશે.
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મકાનો માટે રૂ. 1.2 કરોડ અને શહેરી વિસ્તારોમાં રૂ. 2.2 લાખ સુધીની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવશે.
લાભાર્થીઓની પસંદગી બીપીએલ (ગરીબી રેખા નીચે) યાદીના આધારે કરવામાં આવશે.
સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત ધોરણો મુજબ મકાનો બાંધવામાં આવશે.

surat Pradhan Mantri Awas Yojana 2024

સુરત પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ડ્રો 2024

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના એક મહત્વકાંક્ષી યોજના છે, જે ગરીબોના જીવનધોરણને સુધારવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. 2024 સુધીમાં તમામ ગરીબોને કાયમી ઘર આપવાનું લક્ષ્ય ચોક્કસપણે એક પ્રશંસનીય પહેલ છે.

Chcek your Status – Click Here

સુરતની પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના લાભો

ગરીબ પરિવારોને કાયમી મકાનો આપવા.
ગરીબોનું જીવનધોરણ સુધારવા માટે.
રોજગારીનું સર્જન કરવું.
આર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે.

PM વિશ્વકર્મા યોજના: આ યોજનામાં જોડાવાના શું ફાયદા છે, કોણ પાત્ર હશે?

સરકારી યોજનાઓના સમાચાર મેળવવા માટે Whatsapp પર કનેક્ટ કરો - Join Now

Leave a Comment